top of page

Curaloe Talks - Joily's Healthshop

Dutch version:

Interview Jolanda Warmerdam – Joily’s Health shop


In deze eerste editie van Curaloe Talks ben ik in gesprek met de eigenaresse van Joily’s Health shop, Jolanda Warmerdam.


Ik ontmoet haar in de loods van waar de online-bestellingen verzend klaar worden gemaakt.


Hiermee krijg ik meteen een kijkje achter de schermen van het bedrijf. Wat ik zie ademt duurzaamheid uit.. Een bewuste keus, zegt Jolanda.De kartonnen dozen reiken nog net niet aan het plafond. Op de schappen liggen de producten van leverancies. Netjes en overzichtelijk uitgestald. Eén ding hebben ze duidelijk gemeen. Het zijn allemaal duurzame producten..


Gezondheidsredenen opende een compleet nieuwe wereld

Als ik Jolanda vraag wat haar heeft geinspireerd om een webshop te starten met skincare & health producten op natuurlijke basis antwoord ze zeer beslist.


Eigen gezondheids problemen stelde haar voor een belangrijke keuze: mee gaan in het medicinale circuit en synthetische middelen nemen of op zoek te gaan naar alternatieven die op een natuurlijke wijze konden bijdragen aan het genezingsproces. Jolanda ging zich verdiepen in alles wat de natuur ons biedt en voor haar was de keuze duidelijk.


Kennis verrijken met fythotherapie

Hoe Joily’s health shop zich onderscheidt van andere webshops die skin care producten aanbieden is met name haar kennis want daar is Jolanda zeer confident in. Ze volgde een opleiding voor fythotherapie, een kruidengeneeskunde opleiding waarbij geneeskrachtige planten of kruiden worden gebruikt om gezondheidsklachten te behandelen. Verder is het maken van duidelijke keuzes in het assortiment een belangrijke factor om te kunnen focussen op de basis: het beste voor de klant.


Reizeen n ontdekken

In haar zoektocht naar de beste producten voor haar shop hanteert Jolanda voornamelijk een pro-actieve benadering door zelf op zoek te gaan naar producten. De achtergrond van leveranciers spelen een belangrijke rol bij de afweging van haar selectie. Hoe kun je dit beter ervaren door zelf te reizen, te zien en te proeven? Curacao was één van die reizen en waar ze de Curaloe farm bezocht.


De combinatie van eerlijke en natuurlijke producten en een humaan beleid naar de medewerkers van Curaloe zorgde voor een match. Jolanda voegt toe: “ik heb het productie proces gezien en bij de rondleiding op de farm zag ik duidelijke verschillen ten opzichte van andere producenten van Aloe Vera”. Dit najaar gaat Jolanda weer naar Curacao. Deze keer hoopt ze dan ook het “kruiden-vrouwtje” te mogen ontmoeten.


Je eigen steentje bijdragen

Als laatste vraag ik Jolanda wat ze zelf doet om bij te dragen aan duurzaamheid. Hierover hoeft ze niet na te denken. Verpakkingen die zijn beschadigd worden hergebruikt. Deze worden voorzien van een stempel zodat haar klanten kunnen zien dat het een hergebruikte verpakking is. Producten die over de datum zijn maar nog prima kunnen worden gebruikt worden aangeboden in de weggeef kast. Ik maak hier vele mensen blij mee die zich de producten niet kunnen veroorloven. Iets voor een ander doen voelt goed.


English version:

Interview Jolanda Warmerdam - Joily's Health shop

In this first edition of Curaloe Talks, I am in conversation with the owner of Joily's Health shop, Jolanda Warmerdam.


I meet her in the warehouse from where the online orders are prepared for shipment.


This immediately gives me a look behind the scenes of the company. What I see exudes sustainability. A deliberate choice, says Jolanda, the cardboard boxes barely reach the ceiling. On the shelves are the products of suppliers. Neatly and conveniently displayed. One thing they clearly have in common. They are all sustainable products.


Health reasons opened up a whole new world

When I ask Jolanda what inspired her to start a webshop with skincare & health products on a natural basis, she answers very firmly.


Her own health problems confronted her with an important choice: join the medical circuit and take synthetic products or look for alternatives that could contribute to the healing process in a natural way. Jolanda delved into all that nature offers and for her the choice was clear.Enriching knowledge with fytotherapy

How Joily's health shop stands out from other web shops that offer skin care products is mainly her knowledge because Jolanda is very confident in that. She took a course in fytotherapy, a herbal medicine course in which medicinal plants or herbs are used to treat health problems. Furthermore, making clear choices in the assortment is an important factor to focus on the basics: the best for the customer.


Travel and discovery

In her search for the best products for her shop, Jolanda mainly takes a proactive approach by searching for products herself. The background of suppliers play an important role in considering her selection. What better way to experience this by traveling, seeing and tasting for yourself? Curacao was one of those trips and where she visited the Curaloe farm.


The combination of honest and natural products and a humane policy toward Curaloe's employees made for a match. Jolanda adds, "I saw the production process and on the tour of the farm I saw clear differences from other producers of Aloe Vera." This fall, Jolanda is going to Curacao again. This time she hopes to meet the "herb lady".


Your own contribution

Finally, I ask Jolanda what she herself is doing to contribute to sustainability. She doesn't have to think about it. Damaged packaging is reused. These are stamped so that her customers can see that it is reused packaging. Products that are out of date but can still be used are offered in the giveaway closet. I make many people happy who cannot afford the products. Doing something for someone else feels good.

38 views0 comments

Comments


bottom of page